Аквакултурите са приоритетно направление както в Европейския съюз така и в световен мащаб. Изчезването на естествените популации на водни организми от прекомерния неконтролируем улов изисква намиране на решение за възтановяване на океаните и моретата и изхранването на бързо нарастващото население на земята. Високата производствена технология в аквакултурите е начин да се отговори на постоянно нарастващото търсене на тези продукти на европейските пазари.

„Магнифиш” предлага:

  • проектиране на нови рибовъдни стопанства;
  • изграждане на нови рибовъдни стопанства;
  • изграждане „до ключ“ на рециркулационни системи;
  • управление на рибовъдни стопанства.

Ние познаваме еднакво добре възможностите в бизнеса с аквакултури, както итрудностите в този сектор. Ето защо знаем как да гарантираме устойчивост на всяко рибно стопанство.