Ако вече имате производство на аквакултури, ние ще направим пълен анализ на стопанството ви. Ще оптимизираме процесите и ще осъвършенстваме технологиите. Ще подобрим енергиината ви ефективност и ще направим стопанството ви по-конкурентно. „Магнифиш” ви предлага:

  • модернизация и оптимизация на съществуващи стопанства;
  • анализ на критичните точки;
  • увеличаване на производството;
  • енергиина ефективност;
  • изграждане на риболюпилни;
  • подобряване на икономическите показатели;
  • изграждане на съпътстващи производства.