Фирма „Магнифиш” предлага професионални, надеждни и устойчиви консултации в областта на аквакултурите:

  • Здравен статус на аквакултури.

Здравни консултации. Изследвания и анализи. Анализ на векторите и източниците на заразяване. Превантивни мерки. Лечение и дезинфекции.

  • Хранене в аквакултурите.

Режими на хранене. Избор на вид храна. Хранителни коефициенти. Избор на най-добра стратегия. Производство на жива храна. Анализ на отражението на храната върху растежа и развитието на рибите.

  • Юридически въпроси в областта на аквакултурите.

Разрешителни и позволителни режими. Нови видове и анализ на възможността за отглеждането им. Сертифициране и ISO. Управление и външни услуги. Международни договори и защити.

  • Финанси.

Изготвяне на бизнес планове за европейски проекти и за пред банки. Анализ на бизнеса и критични точки. Изчисляване и оптимизация на разходи и приходи. Съвети за диверсификация. Изчисляване на амортизационни схеми.;

  • Органично производство.

Съвети и консултации за стартиране на органично производство. Сертифициране. Анализи и съвети по всички стъпки за изпълнение на европейските регламенти за биопроизводство.

  • Гаранции за качество.

Безопасност на храните и проследяемост; справедлива търговия и модели за дребно производство на аквакултури. Децентрализирани производства. Франчайз.