Създадохме “Магнифиш” ООД за да отговорим на нарастналото търсене в страната на технологични решения и качествено оборудване за аквакултури. Проектантите на фирмата имат опит във всички направления на аквакултурите. От контрола на температурата на водата до мониторинг и контрол на отделни химически параметри. Създадохме редица подобрения на съществуващи технологични решения специално съобразени със специфичните условия за фермите в страната ни.