добри практики в производството на чиста и полезна храна


Модернизация на съществуващи стопанства

„Магнифиш“ ще оптимизира и осъвършенства технологиите Ви.

Изграждане на нови рибовъдни стопанства

„Магнифиш“ изгражда нови ферми за аквакултури по най-високи стандарти.

оборудване за аквакултури

„Магнифиш“ предлага цялата гама оборудване за аквакултури. Обадете се за повече подробности.

“Магнифиш” ООД е иновативна нова българска компания, която се занимава с модернизация на стари и изграждане на нови рибни стопанства. Компанията участва в редица проекти за устойчиви аквакултури на територията на страната и извън нея.

“Магнифиш” има ясен план за стратегическо развитие и отличен екип от специалисти.

“Магнифиш” разработва собствени технологии и ноу-хау, които са подходящи както за модернизация на съществуващи стопанства така и за изграждане на нови.

Умеем да организираме и управляваме проекти, съответстващи на последните изисквания и регламенти на Европейската програма за развитие на сектор „рибарство”.

Аквакултурите са  най-бързо развиващ се сектор на селското стопанство. Те са изправени пред предизвикателството на все по-нарастващото търсене, като същевременно трябва да щадят все по-ограничените природни ресурси. Сложна задача, чието решение изисква високо ниво на професионална етика и силно развито чувство за екологична и социална отговорност. Ние от „Магнифиш“ спазваме принципа на отговорен професионализъм във всички предлагани от нас услуги.

Ако имате идея за бизнес свързан с аквакултури или притежавате такъв, свържете се с нас. Ние ще доразвием вашата идея и ще я облечем в най-новите технологични решения съобразени с добрите практики по света.